நிதர்சனங்கள்

* உடம்பெல்லாம்
வியர்வை நாற்றம்
பூக்கடைக்காரன்.

* வாடிப்போய்
வீடு சேர்ந்தாள்
கீரைக்காரி.

* சாலையோர
துணிக்கடைக்காரன்
ஒற்றை வேட்டியுடன்.

0 மறுமொழிகள்: