நண்பா!!

இருந்த போதும்
இறந்த போதும்
நிரூபிக்க தவறவில்லை
நீ
இனியவனென்று.
-----------------------------------
கரும்பு சுமை ஏற்றிவரும் லாரி மேலே கவிழ்ந்த விபத்தொன்றில் அகால மரணமடைந்த என் உயிர் நண்பனுக்காக.

0 மறுமொழிகள்: