நினைப்பு

ஏழு பிறப்புகளில்
ஒரு பிறப்பிலாவது
உன்னோடு வாழ்ந்திடுவேன் என
மகிழ்ந்திருந்தேன்.

இறுதியில்தான் தெரிந்தது..
இது
ஏழாவது பிறப்பென்று.

0 மறுமொழிகள்: