பிணம்

அட சுவாசமே...!

நீ நின்றபின் தான்

தெரிந்தது எனக்கு

எனது நிஜப்பெயர்.

0 மறுமொழிகள்: