ஏன்?


எனக்கு
சுவாசிக்கக் கற்றுக்கொடுத்துவிட்டு
நீ ஏன்
உன் மூச்சை நிறுத்திக்கொண்டாய் ?

0 மறுமொழிகள்: