அழைப்பு

தொலைபேசியில் அழைத்தாய் நீ
உனது திருமணத்திருவிழாவில்
என்னை
தொலைக்கப்போவதாய்ச் சொல்ல...

0 மறுமொழிகள்: