தென்றலே

அசையாத தென்னங்கீற்று.
நீ
அந்தப்பக்கம்
செல்வதில்லைபோலும்.

0 மறுமொழிகள்: