சுகம்

நாள்காட்டி இதழ்களை கிழிப்பதில்
எனக்கு ஒரு சுகம்தான்..

ஆம்
உன்னை அடைய
வெகுநாட்களில்லை..

உடலால் இறந்துபோன
என் நண்பா!

0 மறுமொழிகள்: