அமர்வு


கனமற்ற கடிதம்
படித்ததும்
கனத்தது நெஞ்சம்.
காரணம்...
கடிதத்தில்
நீ.

0 மறுமொழிகள்: