காலுக்கு கீழே சில கல்லறைகள்.

கர்ப்பத்திலேயே தாயை உதைத்தாய்.
தோளில் சுமந்த தந்தையை உதைத்தாய்.
அறிவூட்டிய ஆசிரியரை உதைத்தாய்.
அனுபவம் பெறுவதாய் நண்பர்களை உதைத்தாய்.
ஆளுவதாய் நினைத்து மனைவியை உதைத்தாய்.
உனக்கென சொத்து சேர்த்து உறவுகளை உதைத்தாய்.
வாழ்க்கை உன்னை உதைக்கும் முன்
சற்றே பார் உன் கால்களை..
ரத்தச் சகதியில் நின்றிருப்பாய்.

0 மறுமொழிகள்: