கவிதை !


கவிதையெழுத
கடலுக்குள் சென்றேன்,
வலையில் சிக்காத மீன்களாய்
சொற்கள்.

0 மறுமொழிகள்: