எச்சரிக்கை


இருக்கட்டும்..

மீண்டும் எங்களுள்
இராஜ இராஜ சோழன்
பிறக்காமலா போய்விடுவான்..
சிங்களமே..!

0 மறுமொழிகள்: