காதல் அமரன்

காதல் மரம் அசைய..

கவிதைகள் வீசின
காற்றாய்.

காற்றாய்
காதல் போன பின்
கவிதை இருந்த இடம்
வெட்டவெளி.

0 மறுமொழிகள்: