யார்..?

முதலில்
காதலை சொன்னது
நீயா?.. நானா?..
என்றெல்லாம் தெரியாது.

எனக்கு தெரிந்ததெல்லாம்
"நாம் காதலிக்கிறோம்".

0 மறுமொழிகள்: