துவாரவாசல்

என் இதயத்தில்
துவாரம் இருப்பதாய்
கண்டுபிடித்தார்கள்...
அது
நீ நுழைந்த வழியென்று
இவர்களுக்கு
தெரியவில்லை போலும்.

0 மறுமொழிகள்: