வானவில்

தன்னிடமில்லாத
உன் கூந்தல் நிறத்தை
நாணல் கொண்டு
எழுதுகிறது பார்
இந்த வானவில்.

2 மறுமொழிகள்:

Harry said...

Very pretty blog. No idea what it's about, but it looks good.

கவிப்ரியன் said...

Thank you Mr.Harry.