அன்பருவி

இப்படி
உன் அன்பை அருவியாய்க் கொட்டி..
வருடி வருடியே..
கல்லாய் என்னை
சமைத்து
வைத்திருக்கிறாய்
நீ.

0 மறுமொழிகள்: