எனது பேனா


எதை எழுதினாலும்
கிறுக்கலாய் எழுதிவிட்டு
உன் பெயரை மட்டும்
மிக அழகாய் எழுதுகிறதே!
என் பேனா!

0 மறுமொழிகள்: