வலம்

"உன்னைச்
சுற்றியே
என் உலகம்" - என்றேன்,
நீயோ
என்னையே
சுற்றி சுற்றி வருகிறாய்!

0 மறுமொழிகள்: