பிரிவு

பிள்ளை பெற
தாய்வீடு செல்கிறாய்
நீ..
பிரிவின் வலியில் துடிக்கிறேன்
நான்.

0 மறுமொழிகள்: