பிறகென்ன..!!

காலில் அடிபட்டபோது
கலங்கின கண்கள்.
கண்ணத்தில் அடித்தபோது
கைகள் ஏன் நீளவில்லை???

0 மறுமொழிகள்: