என்னை நீ...

உன்னைக் காதலியாய் மட்டுமே
பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறேன் நான்...
நீயோ என்னைக்
கணவனாக்கி
தகப்பானாகவும் ஆக்கிவிட்டாய்.

0 மறுமொழிகள்: