பேச்சு

நிறைய பேசிவிட்டோம்
அதைச்செய்வோம்
இதைச்செய்வோம் என்று..

பேசியதைத் தவிர
வேறெதுவும் செய்யவில்லை
இதுவரை.

0 மறுமொழிகள்: