காதல் கடிதம்

காதல் கடிதம்
எழுதவேண்டுமென்றுதான்
அமருகிறேன்
ஒவ்வொரு முறையும்.
கவிதைகளாகவே தொடங்குகின்றன
வார்த்தைகள்.

0 மறுமொழிகள்: