உதவலாமே...!!!

Dear Friends,

If you know any high school student who is a very high scorer but from a poor family, here is a great opportunity to help him/her get a nice scholarship to enter college. Applications can be obtained by writing to:

Mr.S.Ramanathan
#17,North St,
Kalai Nagar
Madurai - 625014
Ph: 0452-2640678
E-Mail: ramrajam2002@yahoo.com

Scholarships are given by "NORTH SOUTH FOUNDATION" of USA, based on exam grades and family situation. The annual family income should be less than Rs 38000 in urban areas and Rs 26000 in rural areas. The scholarship amount mostly covers 100% of tuition fees and ranges from Rs 5000 to Rs 10000 per year.
If called for an interview, 50% of the travel cost will be reimbursed.
-------------------------------------------------------------------------------------
இந்த தகவல் எனக்கு வந்த ஈ-மெயிலில் இருந்து பதிவு செய்தது.
-------------------------------------------------------------------------------------

4 மறுமொழிகள்:

Chandravathanaa said...
This comment has been removed by the author.
Chandravathanaa said...

கவிப்பிரியன்
இதை இப்போதுதான் பார்த்தேன்.
இது இன்னும் நடைமுறையில் உள்ளதா?
எனக்கு நன்கு தெரிந்த யாரும் உடனே நினைவில் வரவில்லை.
ஆனால் இது இந்தத் தகுதி உடைய மற்றவர்க்கும் பிரயோசனப் படக் கூடிய ஒன்றே.
அதனால்தான் பின்னூட்டம் இடுகிறேன். எவரது கவனத்தையாவது கவரலாம் என்ற நம்பிக்கையில்...

கவிப்ரியன் said...

மிக்க நன்றி சந்திரவதனா.
நடைமுறையில் உள்ளதாவெனத் தெரியவில்லை.
நானும் முதன்முறையாய்க் கேள்விப்படுகிறேன்.

கவிப்ரியன் said...

எனக்கு தெரிந்த ஒருவரின் மகன் இந்த முகவரியின் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு விசாரித்தாராம். அவரை நேர்முகத்தேர்விற்கு அழைத்துள்ளார்கள்.
விபரங்கள் உண்மைதான்.