எப்படிச் சொல்ல?

சதா... உன்னைப்பற்றியே
நினக்கும் இந்த மனதிடம்
எப்படிச் சொல்ல....

என்னைப்பற்றியும்
நினை என்று..??

2 மறுமொழிகள்:

பிரேம்குமார் said...

உங்க‌ளை எட்டு ஆட்ட‌த்திற்கு அழைத்திருக்கிறேன். இதை சொடுக்கி பார்க்க‌வும்
http://premkumarpec.blogspot.com/2007/06/8-1.html

கவிப்ரியன் said...

மாட்டிவுட்டுடீங்களே.....