காதல் பிரசவம்

நம் நெஞ்சமெனும் கருவரைக்குள்
வைத்து பிரசவித்தோம்
காதலெனும் குழந்தையை.

0 மறுமொழிகள்: